Laura Lindström

HIEMAN MINUSTA

Olen psykologi ja lasten ja nuorten yksilöpsykoterapeutti. Olen tehnyt pitkään töitä lasten ja lapsiperheiden parissa perheneuvolassa ja erikoissairaanhoidossa. Viime vuodet työni on painottunut yhä enemmän psykoterapiaan lasten, nuorten ja  aikuisten kanssa. 

Erityinen mielenkiintoni on työssäni kohdistunut lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, psyykkiseen rakentumiseen sekä varhaisten tai myöhempien traumaattisten kokemusten hoitoon. Kiintymyssuhteet ja niissä tapahtuva traumatisoituminen on merkityksellisiä koko elämänkaaren aikana. Työkokemuksestani ja psykodynaamisesta ymmärryksestä ihmismielen rakentumisesta ammennan myös työssäni aikuisten kanssa.

Työskentelyotteeni on aktiivinen ja tunnekeskeinen. Kunnioitan jokaisen yksilöllistä kokemusmaailmaa ja keskeistä työssäni on riittävän turvallisen yhteistyösuhteen syntyminen, jotta vaikeiden elämänkokemusten, tunteiden ja sisäisten ristiriitojen käsittely tulee mahdolliseksi. 

Keskeisimmät koulutukseni

  • Psykologian maisteri, Jyväskylän yliopisto, laillistettu psykologi
  • Lasten ja nuorten psykodynaaminen yksiöpsykoterapeutti, Tampereen yliopisto ja Tampereen psykoterapiayhdistys ry, laillistettu psykoterapeutti, Kela-terapiaoikeus yksilöterapiassa 6-65-vuotta
  • Sosionomi (AMK), Lahden ammattikorkeakoulu
  • Kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus
  • Theraplay- ja DDP-koulutuksia
  • Lasten ja nuorten traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian perusteet  
  • Psykofyysisen psykoterapia perusteet (koulutuksessa 2022-2023)
  • Tunnefokusoidun psykodynaamisen lyhytpsykoterapian täydennyskoulutus (koulutuksessa 2023-2025)