Laura Lindström

HIEMAN MINUSTA

Olen psykologi ja lasten ja nuorten yksilöpsykoterapeutti. Olen tehnyt pitkään töitä lasten ja lapsiperheiden parissa pääosin perheneuvolassa ja erikoissairaanhoidossa. Viime vuodet työni on painottunut yhä enemmän psykoterapiaan lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. 

Erityinen mielenkiintoni on työssäni kohdistunut lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, psyykkiseen rakentumiseen sekä varhaisten tai myöhempien traumaattisten kokemusten hoitoon. Olen havainnut erityisen merkitykselliseksi kiintymyssuhteet koko elämänkaaren aikana elämän merkityksellisissä ihmissuhteissa. Työkokemuksestani ja psykodynaamisesta ymmärryksestä ihmismielen rakentumisesta ammennan myös työssäni nuorten aikuisten kanssa.

Suhtaudun työhöni intohimoisesti ja nöyrästi. Työskentelyotteeni on aktiivinen ja tunnekeskeinen. Lasten kanssa käytössäni on usein erilaisia toiminnallisia elementtejä, jotka valikoituvat lapsen tarpeiden mukaan. Kunnioitan jokaisen yksilöllistä kokemusmaailmaa ja keskeistä työssäni on riittävän turvallisen yhteistyösuhteen syntyminen, jotta vaikeiden elämänkokemusten, tunteiden ja sisäisten ristiriitojen käsittely tulee mahdolliseksi.

Keskeisimmät koulutukseni

  • Psykologian maisteri, Jyväskylän yliopisto, laillistettu psykologi
  • Lasten ja nuorten psykodynaaminen yksiöpsykoterapeutti, Tampereen yliopisto ja Tampereen psykoterapiayhdistys ry, laillistettu psykoterapeutti, Kela-terapiaoikeus yksilöterapiassa 6-65-vuotta
  • Sosionomi (AMK), Lahden ammattikorkeakoulu
  • Kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus
  • Theraplay- ja DDP-koulutuksia
  • Lasten ja nuorten traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian perusteet